آخرین سویدنی‌های در بازداشت امروز از اسرائیل اخراج می‌شوند

دو مرد از جمله ۱۸ سرنشین کشتی "مریان یوتبوری" که هفته گذشته روانه غزه بودند و توسط نیروهای دریایی اسرائیل بازداشت شده بودند، صبح امروز از اسرائیل اخراج شدند.

بر اساس سازمان Ship to Gaza، این دو مرد کپتان و ناخدای کشتی هستند. قرار است آن‌ها ساعت ۱۵ امروز به فرودگاه آرلندا برسند.

کشتی "مریان یوتبوری" در هفته گذشته روانه غزه بود که در آب‌های بین‌المللی مورد یورش نیروی دریایی اسرائیل قرار گرفت و سرنشینانان آن بازداشت شدند. سویدن اعتراض رسمی خود را بخاطر این‌گونه رفتار به اسرائیل فرستاده است. هدف سفر کشتی به سوی غزه شکستن محاصره غزه است.