Svårt för flyktingar på Balkan

1:23 min

Allt fler flyktingar och migranter från utomeuropeiska länder som Syrien, Afghanistan, Irak och Somalia tar den östra rutten över medelhavet till Grekland och vidare genom Balkan för att nå norra Europa. Men längs vägen utsätts de för övergrepp och våld, visar en färsk rapport från människorättsorganisationen Amnesty International.

Amnesty har intervjuat ett hundratal personer på flykt i Grekland, Makedonien, Serbien och Ungern varav många kommer från Syrien.

Organisationen lyfter bland annat fram situationen vid gränsövergångarna mellan Grekland och Makedonien samt mellan Makedonien och Serbien som särskilt allvarliga.

I Makedonien och Serbien fängslas asylsökande och migranter godtyckligt istället för att tillåtas söka asyl. Eller så trycks de tillbaka över gränsen till grannlandet av gränspoliser.

En man berättar om hur han försökte komma in i Makedonien tretton gånger under en tremånadersperiod men att polisen plockade upp migranter och körde tillbaka dem till Grekland - utan att ge en möjlighet att söka asyl.

Flyktingarna berättar också om poliser som slår dem oprovocerat. De sätts också i läger i väntan på deportation, där är förhållandena inhumana och nedbrytande, skriver Amnesty International.

Även i Ungern berättar flyktingar om poliser som slår dem och tvingar kvinnor att ta av sig kläderna när män är närvarande.

Amnesty International kritiserar också Makedonien, Serbien och Ungern för att de inte tillämpar internationella överenskommelser för människor på flykt.

Och när Ungern nu har planerar på att bygga en mur längs den serbiska gränsen ser organisationen en risk för att flyktingar och migranter fastnar i ett ingemansland på Balkan och att den tendensen redan finns.