Gimo kommun kompenserar för stängd simhall

Den som har kort på sim- och sporthallen i Gimo kommer att kompenseras för förlorad badtid eftersom hallen inte kommer att öppna som planerat efter sommaren. Det har kommunen beslutat.

Som P4 Uppland tidigare berättat stängdes simhallen i början av juni efter en inspektion där simhallen fick en rödmarkering, som innebär bland annat risk för personfara.