Facket: Socialchefen har inte lyssnat på medarbetarnas intressen

1:11 min

Socialchefen i Falun, Ingalill Frank, avgick med omedelbar verkan i slutet på förra veckan. Detta efter att en extern utredning riktat stark mot socialförvaltningen. Fackförbundet Vision, med ordföranden Christina Johansson i spetsen menar att det har funnits stora brister hos ledningen.

– Socialchefen har ett väldigt specifikt ledarskap, där hon kör sitt race och inte lyssnar på medarbetarnas intressen. Det blir mycket fokus på den egna vägen, säger Christina Johansson.

Hon tillägger att hon bara varit ordförande i fyra år, men att hon misstänker att socialchefens ledarstil varit densamma längre tid än så.

– Det blir ju svårt att få fram medarbetarnas önskemål, så det sliter ju hårt. Det tar ut sin rätt genom att folk blir sjukskrivna och går in i väggen.

I den kritik som riktats mot socialförvaltningen i Falun framgår också att personal utsatts för kränkningar.

– Det är inget jag satt mig in i. Men det har kommit mig till känna att det förekommit, säger Christian Johansson.