Sänkt straff för dumpat båtvrak

Den man som lämnade vraket av en trålare nedanför Öresundsbron under flera års tid får nu ett lägre vitesbelopp, enligt ett nytt beslut från Mark- och miljödomstolen.

Under fyra års tid låg trålaren Sundland på grund nedanför Öresundsbron och för några månader sedan dömdes båtägaren att betala en miljon kronor i vite eftersom vraket inte forslades bort.

Men nu sänker Mark- och miljödomstolen vitesbeloppet till en kvarts miljon kronor.

Mannen ville helt slippa undan från att betala och anförde sin dåliga hälsa och ekonomi som argument - men rätten tar bara hänsyn till ekonomiaspekten.