Mäklare saknade tillstånd

KRISTIANSTAD. Två försäkringsmäklare som förmedlat fondandelar utan tillstånd varnas av Finansinspektionen. De båda mäklarna vid Säkra Försäkringsmäklare i Kristianstad har utan tillstånd från inspektionen förmedlat fondandelar sedan 1999.
Kundernas pengar har därmed inte skyddats av en ansvarsförsäkring.
Finansinspektionen anser att det innebär ett allvarligt avsteg från lagen om försäkringsmäklare. De båda mäklarna har bara haft tillstånd att förmedla livförsäkringar. Men de har uppgett till inspektionen att de varit övertygade om att de haft tillstånd att också förmedla fondandelar. Den förklaringen duger inte för inspektionen, som i stället tycker att det visar på brister vad gäller ordning och reda i mäklarverksamheten. Inspektionen anser att det egentligen finns skäl att återkalla tillstånden för de båda mäklarna men eftersom förmedlingen av fondandelar skett i mycket begränsad omfattning nöjer man sig med en varning.