Platenskolan får pris

Luftföroreningsprojektet vid Platenskolan i Motala får priset som "Årets luftvårdare i östergötland".
Prissumman är på 10 000 kronor och kommer att överlämnas i samband med Östergötlands Luftvårdsförbunds årsmöte imorgon. Motiveringer till priset är att "genom att undersöka hela kedjan av händelser åskådliggör eleverna på ett pedagogiskt sätt konsekvenserna av utsläpp av luftföroreningar. Förhoppningsvis sprids metoder och resultat till andra skolor. med ökad medvetenhet om natur och miljö som följd."