Djur

Allt färre berguvar i Norrland

1:43 min

Trots omfattande insatser för att rädda våra berguvar så ökar inte stammen. Tvärt om så visar inventeringar på en dyster utveckling.

När halterna av miljögifter som var på väg att utrota andra rovfåglar minskade – trodde man att berguvarna skulle få samma uppgång.

Men så har det inte blivit, säger Berth-Ove Lindström som jobbar med hotade rovfåglar:

– Vi trodde att berguvarna var miljögiftsdrabbade eftersom dom minskade, men både havsörn och pilgrimsfalkar har kommit tillbaka.

1977 fanns endast två par och en sju ensamma hannar i hela Norrland. Från 1982 och tolv år framåt har det släppts 1 680 ungar, är uppfödda i hägn.

Men trots utsättningar och minskade miljögifter så är det en dysterkurva, men det kan finnas en rad olika förklaringar säger Berth-Ove Lindström:

– Misstankar finns att det kan vara kraftledningar, transformatorer och råttgift som läggs ut på soptippar som är orsaken till att uvarna inte ökar.

Riksinventeringen 1999 att det fanns 77 par i hela Norrland och senare inventeringar visar på sjunkande antal uvar. Frågan är om det finns något hopp om att i framtiden få hör berguvarnas karakteristiska hoande:

– Ja det tycker jag väl, födosituationen är bra det finns gott om bytesdjur. Det man kan fundera över är att dom berguvar som går bäst är dom som häckar inne i städerna, det kan man fundera över varför det är så, säger Berth-Ove Lindström.