Ingen ljusning för småföretag

De gotländska småföretagen känner av det svaga konjunkturläget, främst inom tjänstesektorn. Enligt Småföretagarbarometern, som bygger på intervjuer med företagare, väntas ingen ljusning inom det närmaste året. På Gotland är cirka 8 000 personer sysselsatta i privata småföretag, av dom säger var tredje att de inte villl nyanställa.