"Kommunerna är dåliga på att förebygga drunkningsolyckor"

1:40 min

Under förra veckan inträffade flera drunkningsolyckor runt om i landet. Bland annat omkom en man i 25-årsåldern vid en badplats utanför Nyköping.

Och nu menar Svenska livräddningssällskapet att kommunerna är dåliga på att se till finns tillräcklig livräddningsutrustning på badplatserna.

Anders Wernesten arbetar med vattenfrågor och statistik i Svenska Livräddningssällskapet. Han säger att det förebyggande arbetet i dag är långt ifrån bra.

– Det har blivit bättre men är långt ifrån bra. Det finns en brist på kunskap hos kommunerna, säger Anders Wernesten.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har kommuner en skyldighet att kartlägga olycksrisker inom kommunen och arbeta förebyggande mot att exempelvis drunkningsolyckor inträffar i kommunen.

Lagen stiftades för ungefär 10 år sedan, men enligt Livräddningssällskapet är kommunerna generellt sett fortfarande alldeles för dåliga på att efterleva den.

– En undersökning från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, visar att det har inte blivit bättre sedan lagen kom.

I Sörmland finns det 92 allmänna badplatser som kommunerna åtagit sig skyldigheten att förse med räddningsutrustning. Men enligt räddningssällskapet är det bara en del i säkerhetsarbetet. Anders Wernesten säger att det är minst lika viktigt att kontinuerligt inventera badplatserna och exempelvis ersätta stulna livbojar.

– Det gäller att vara lite uthållig, en del använder dem och leker med, men är man hyfsat snabb och får upp dem igen så avtar det och så får grejorna hänga ifred.