Nio ton kyckling återkallas

Företaget Guldfågeln återkallar ett stort parti av kyckling eftersom det kan finnas metallbitar i kycklingen, metalldelar som lossnat från en maskin.

Enligt Johan Ekerot, vice vd för Guldfågeln, handlar det om 10 000 förpackningar eller omkring nio ton som återkallas.

Det gäller förpackningar med kyld kyckling som har förpacknings- eller tillverkningsdatum 29 juni - 1 juli.

De som har köpt kycklingen uppmanas att lämna tillbaka den där de köpte den eller kontakta Guldfågeln

Exakt vilka förpackningar det gäller hittar du på vår webbsida