Allmänheten avråds fortfarande från bad

Bollnäs kommun fortsätter att avråda allmänheten från att bada vid Långnäs badplats i Bollnäs efter att en avloppsledning som går på sjöbotten från Långnäs udde visade sig läcka i förra veckan.

De nya vattenproverna vid badplatsen är analyserade och provsvaren visar att vattnet ska vara tjänligt men med anmärkning.

På kommunens hemsida skriver man att fler prover kommer att tas.