Algblomningar bidrar till mer fisk

De kraftiga algblomningar som varje sommar brukar uppträda i Östersjön, är inte bara negativa för ekosystemet.

Algerna är under sommaren viktig föda för hungriga djurplankton och bidrar till produktionen av fisk. Det visar en avhandling från Stockholms universitet, där cyanobakterierna studerats med nya metoder.