Uppsala tredje bästa pendlingsorten i Sverige

1:32 min

Uppsala är den tredje bästa pendlingsorten i landet, sett till hur långt från huvudorten det är möjligt att bo och ändå kunna ta sig dit inom en timme. Detta enligt rapporten Pendlingsbara Sverige.

- Många linjer och många olika färdvägar som man kan åka och olika sträckningar. För man mäter ju  både hur långt man kan komma inom en timme, men också hur många hållplatset som finns inom den ytan, säger Bertil Kinnunen, kollektivtrafiknämndens socialdemokratiske ordförande.

Det som mätts är alltså hur långt det går att ta sig på en timme kollektivt, hur stor yta runt tätorten som går att nå och från hur många hållplatser det går att nå orten inom en timme.

Sammanlagt är det 31 orter som är med i undersökningen, bland andra Stockholm, Göteborg och Malmö, och totalt kommer alltså Uppsala på en tredjeplats, men sett enbart till hur stor yta som går att nå inom en timme så är Uppsala bäst i landet.

Här tror Bertil Kinnunen dels att det handlar om att tågtrafiken i länet är väl utvecklad och dels om att vägarna är bra.

- Uppsala stad är väldigt tätbebyggd, men så fort man kommer en bit utanför staden i Uppsala kommun och övriga länet så är det glesare och ganska bra vägar som gör att man tar sig snabbt framåt. Så det handlar både om järnväg och om vägtrafiken, där man tar sig fram relativt snabbt.

Då är frågan hur fler ska få upp ögonen för kollektivtrafiken, för även om Uppsala även här ligger på tredjeplats i landet så är det bara 26 procent av de som reser som gör det kollektivt.

- Vi måste naturligtvis fortsätta utveckla trafiken och öka utbudet, men också etablera fler stationslägen är en målsättning, säger Bertil Kinnunen.