Österlen

Ekplantor ska bygga upp gammalt skånskt landskap

3:54 min

I en beteshage i Herrevadsklosters naturreservat har en flock med kor fått något nytt att titta på. I hagen håller man på och planterar små ekplantor och buskar som ska bidra till en mer variationsrik betesmark. Bakom står projektet Bushlife där man på flera håll i Skåne ska plantera och röja de närmaste åren.

– Vi håller på och planterar ek. Som du ser har vi framför oss stora, öppna, kala betesmarker och runtomkring har vi träd, ek bland annat, det vi vill återskapa det är en gammal landskapsbild, med utspridda ekar i det öppna landskapet, säger Anders Kristensson, naturförvaltare för länsstyrelsen.

I beteshagen har små inhängnader eller burar satts upp, ungefär åtta gånger åtta meter stora.

– Här ska vi sätta små ekplantor och så har vi hägnat dem för rådjur och även kossorna så att de inte ska trampa ner dem. Vi ska ha cirka 300 sådana här burar i hela reservatet på Herrevadskloster, säger Anders Kristensson.

Förhoppningen är att några av alla träd som planteras ska bli riktigt gamla, vilket ska gynna olika slags insekter.

– Det är många många många insekter som är beroende av eken för att överhuvudtaget leva, säger Anders Kristensson.

Det är ett naturvårdsarbete med en lång tidshorisont, för det tar ju en stund innan eken blir gammal?
– Ja tyvärr är det så att resultatet av arbetet får väl barnbarnen ha glädje av.

Bushlife kallas detta men en ek är ju inte en buske?
– Nej det stämmer, i de här burarna kommer vi också att plantera buskar och vi kommer också att sätta upp mulmholkar i projektet, säger han.

18 skånska områden

I det sexåriga Bushlifeprojektet ingår 18 Natura 2000-områden med gräsmarker och lite skog i Skåne, från Hallands Väderö i nordväst till Stenshuvud i sydost. Målet är att stärka de biologiska värdena i miljöer knutna till buskmarker och äldre träd.

På några ställen ska alltså även mulmholkar sättas upp. Det är lådor med en slags sågspån som ska efterlikna gamla insektsgnagda trädstammar och förhoppningen är att insekter som till exempel läderbagge och ekoxe ska flytta in. Även hasselmusen ska få en hel del nya holkar på Österlen.

I betesmarken vid Herrevadskloster handlar Bushlife mycket om att plantera, ek och buskar, men på andra håll behövs det röjas. Till exempel ska gamla träd ska få bättre livsrum, berättar Måns Bruun, projektledare för Bushlife på länsstyrelsen.

– Vi frihugger mycket gamla träd. Ett av problemen för de här ekarna och bokarna är att yngre träd växer upp genom kronorna på dem och de gamla träden tål inte den konkurrensen, säger han.

Även lavar och mossor som växer på de gamla trädens stammar vill gärna ha sol på sig.

Vad tycker du är mest spännande med projektet?
– Det är egentligen alltihop, för vi har ofta lite begränsat med resurser, att få så här mycket pengar, det är totalt sett 30 miljoner, det är ovanligt att ha det, säger Mats Bruun.

Och nu håller ni på med de här åtgärderna ända till 2020, när kan man börja se något resultat tror du?
– På träden kommer vi inte att se något resultat så länge vi lever, de börjar bli riktigt biologiskt intressanta när de är 150-200 år, men där vi röjer bort och tar bort buskar så att gräset och örterna kan komma in där räknar jag med att vi ska ha resultat redan till 2020, säger Mats Bruun, projektledare för Bushlife på länsstyrelsen.

Bushlife bekostas av EU-fonden LIFE Nature, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne.