Förslag på lön till folk i glesbygd

0:45 min

Igår skrev David Lindh och Mikael Holmström på Svenska Dagbladets debattsida att glesbygden behöver en reform. Deras förslag var att man skulle införa en glesbygdslön.

Både den som bor i glesbygd och som flyttar dit ska få lönen, enligt debattörernas förslag. Det här menar de skulle underlätta för de som redan bor där och locka fler att flytta dit, vilket skulle ge fler barn till byskolorna och fler personer i kommunen.

Debattörerna tror inte att glesbygdslönen skulle leda till att färre vill arbeta. Med en villkorslös lön tror David Lindh att nya verksamheter skulle kunna växa fram som inte finns idag, samtidigt som människor skulle må bättre.

- Vi har en situation i städer där folk inte mår bra. Den psykiska ohälsan ökar. Landsbygden skulle kunna vara en frigörande faktor där människor skulle kunna hitta på nya idéer, säger David Lindh.

Läs hela debattartikeln här.