Risk för missfärgat vatten efter brand i Arvika

Branden i Arvika i går kväll kan leda till missfärgat dricksvatten i tätorten. I samband med släckningsinsatsen användes stora mängder vatten från brandpostsystemet.

Det här har lett att en del avlagringar lossnat och kommit i omlopp. Räddningstjänsten försäkrar att vattnet inte är farligt att dricka. Missfärgningarna försvinner om man låter vattenkranen spola ett tag.