SCB: Sysselsättningen ökar åter

Sysselsättningen ökade åter i mars i år enligt Statistiska Centralbyrån. Antalet sysselsatta uppgick till 4 219 000 personer jämfört med 4 180 000 för ett år sedan.
Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 78.1 procent vilket kan jämföras med regeringens mål - att 80 procent ska vara sysselsatta år 2004. Arbetslösheten har jämfört med för ett år sedan minskat något. Och ligger idag på 3.8 procent.