Forskning om psykisk ohälsa på Mälardalens högskola

Magnus Elfström, vid Akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola har fått 840 000 kronor för att forska om individers egna uppfattningar och avgörande faktorer för att komma tillbaka till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa.

Forskningspengarna som universitetslektorn Magnus Elfström har fått kommer från AFA försäkring som fördelat 32 miljoner kronor till 13 olika forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa. AFA försäkring fördelar pengarna på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

Gemensamt för projekten som beviljats anslag är att de ska minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.