Bostäder föreslås på camping

Norderstrands Camping intill Visby lasarett är en tänkbar plats för bostäder. Det anser tekniska nämnden som föreslår en undersökning av möjligheten att bygga bostäder på campingen.
Tekniska nämnden var dock inte enig. Vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna tyckte att campingen ska vara kvar, eftersom behovet av en campingplats nära Visby är stort. Voteringen slutade 6-5 för förslaget att undersöka möjligheten att bygga bostäder på Norderstrands camping. Det är också ett område som är klassat som riksintresse.