Trafik

Kökrock vid Slättängskorset

Även idag är det långa köer på väg 26/47, norr om Mullsjö. Vid 14-tiden kom det in rapporter om en kökrock på sträckan.

Trafikanter uppmanas att om möjligt ta andra vägar. 

Det är ett asfaltsarbete mellan Slättängskorset och Mullsjö som orsakar de långa köerna.

Igår var det mycket långa väntertider på vägen hela dagen. Trafikanter vittnade om köer på två timmar, och det finns en risk att det blir så även idag. 

En lots leder trafiken förbi platsen. 

Vid 14-tiden kom det in rapporter om att en kökrock inträffat på sträckan. Ingen person skadades vid krocken.