Färre transporter ska ge mindre utsläpp i Örebro

1:24 min

Snart kommer transporten av alla varor till kommunala verksamheter i Örebro att börja samordnas. Förhoppningen är att det ska halvera utsläppen från transporterna.

I dag är det flera olika livsmedelsleverantörer som kör sina lastbilar till skolor och äldreboenden runt om i Örebro. Men med start i vinter kommer mjölkbilen och brödbilen istället att köra all mat till en distributionscentral i Bista. Sedan tar kommunens entreprenör över och samordnar utkörningen av maten, så att färre lastbilar behöver trängas med till exempel skolbarnen.

Tanken är att det här förbättrar trafiksäkerheten samtidigt som utsläppen från transporterna halveras. På sikt ska dessutom transporterna av andra varor som papper och annat kontorsmaterial också samordnas, men i separata lastbilar.

Örebro kommun hoppas också att det nya sättet att sköta transporterna ska göra att fler mindre leverantörer ska börja vilja sälja till exempel livsmedel till kommunen.