Hagfors kommun lät Anticimex sköta livsmedelskontroll

1:28 min

Under några månader förra året anlitade Hagfors kommun Anticimex för att utföra livsmedelskontroller i kommunen, trots att Anticimex även haft de företag de kontrollerade som kunder.

Ingemar Tönnberg, ordförande i miljö- och byggnämnden, skrev under avtalet och ser inte någon intressekonflikt i att kommunen lät Anticimex utföra kontrollerna.

– Nej det anser jag faktiskt inte, för de personerna som gjorde kontrollerna var ju väldigt kunniga på det här med livsmedelskontroller, de var högskoleutbildade inom livsmedelsteknik och hygien, och hade praktisk erfarenhet, säger Ingemar Tönnberg.

Han menar att det inte är problematiskt att ett utomstående företag genomförde kontrollerna, eftersom Anticimex rapporterade in till kommunens miljökontor, som granskade deras rapport innan de skickade den vidare.

– De gjorde kontrollerna efter kommunens kontrollplaner och kontrollstöd och rapporten lämnades in för granskning av kommunen, säger Ingemar Tönnberg.

Han säger att kommunen tog in Anticmiex för att komma ikapp med kontrollerna under tiden en av kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer var sjuskriven. När två nya inspektörer började jobba för kommunen i januari i år avslutades avtalet med Anticimex.

Av de inspektioner som Anticimex utförde på uppdrag av Hagfors kommun under en tremånadersperiod förra året var bara 4 procent oanmälda, vilket var den lägsta siffran i hela landet.

 – Anticimex började att göra oannonserade kontroller och då undrade man varför Anticimex kom. De förstod inte att det var på uppdrag av kommunen. Utifrån det tog tjänstemännen ett beslut att ringa upp objekten och förvarnade om att Anticimex skulle komma och göra kontroll, men det sades inte när de skulle komma, säger Ingemar Tönnberg.

En enhetschef på Livsmedelsverket som P4 Värmland har pratat med har aldrig hört talas om någon kommun som tagit in ett företag för att utföra livsmedelskontrollerna. Eftersom livsmedelslagstiftningen är gemensam för hela EU ska den kommun som vill ta in ett företag meddela EU-kommissionen det, direkt eller via Livsmedelsverket, och kommunen ska kunna visa hur en eventuell jävsituation hanteras.

På Livsmedelsverket känner man inte till att Hagfors kommun skulle ha kommit in med någon sådan information. Och det gör inte Ingemar Tönnberg heller.

– De detaljerna känner inte jag till, det var tjänstemännen på kontoret som upprättade kontakt och det har jag ingen aning om.