Vetlanda

Oro för olycka vid obevakad järnvägsövergång

3:56 min

Trots flera månaders påtryckningar från familjer i Rödjenäs utanför Vetlanda har Trafikverket fortfarande inte satt upp varningsmärken vid två obevakade järnvägsövergångar.

För några dagar sedan försvann de gamla skyltarna utan att några nya sattes upp, och nu kräver de boende att Trafikverket gör något innan det är för sent. Johan Berg från Rödjenäs, som för drygt 30 år sedan förlorade både sin fru och dotter i en olycka vid en övergång en kort bit därifrån, är en av de oroade.

– Jag är orolig för att det ska inträffa en ny olycka. Om det kommer någon som inte vet att det är ett järnvägsspår här så vet man inte vad som kan hända.

De två obevakade järnvägsövergångar som saknar både varningsmärken och signalsystem. Spåret dyker plötsligt upp i den täta växtligheten och vet man inte om att det passerar nästan ett tjugotal tåg om dagen är det lätt att tro att järnvägen inte längre används.

Allting började redan för ungefär 20 år sedan när Trafikverket inte gjorde något åt avsaknaden av skyltar. Johan Berg var orolig för att en ny olycka skulle inträffa och satte därför upp egna varningsmärken vid övergångarna. Men i vintras fick Emma Hektor, som också bor i Rödjenäs, nog. Skyltarna hade blivit gamla och slitna och hon ringde därför till Trafikverket för att be dom sätta upp nya.

Nya skyltar – men inte förrän efter sommaren

Jörgen Borggren är sektionschef för underhåll på region syd på Trafikverket och han säger att de två övergångarna i Rödjenäs är klassade som oskyddade plankorsningar vilket innebär att de inte ska vara försedda med skyltar. Men i slutet av juni kom faktiskt ett beslut på att Trafikverket ska sätta upp stopptavlor och kryssmärken, något som dock kommer dröja ända till efter sommaren. Och att det skulle vara Trafikverket som plockat ner dom gamla skyltarna är ingenting Jörgen Borggren säger sig känna till.

Jag har inte fått något klargjort om att vi skulle plockat ner skyltarna. Varken någon på Trafikverket eller våra entreprenörer har någon kännedom om att det är vi som gjort det.

Men skyltarna som tidigare satt på järnstängerna vid de två övergångarna lyser trots allt med sin frånvaro. Vid den ena övergången har Johan Berg satt ut en vägarbetsskylt för att försöka få de som passerar spåret att i alla fall haja till på något sätt. Och Emma Hektor är besviken på att trafikverket ännu inte har fått upp de skyltar som de har lovat men hoppas fortfarande på en lösning.

– Jag hoppas verkligen att de nya skyltarna kommer upp så snart som möjligt så att det inte inträffar någon olycka.

Fotnot: Sedan P4 Jönköpings reporter var på plats i Rödjenäs har de gamla skyltarna kommit tillbaka. Vem som satt tillbaka dem är däremot oklart.