Vill se över regelverket för genmodifierade grödor

1:43 min

Regelverket kring vad som är genmodifierade grödor, och inte, är föråldrat. Det menar både Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund som påpekar att man kan få fram produkter med samma egenskaper som GMO - men med andra tekniker som inte granskas lika hårt.

– Nu har utvecklingen kommit ifatt oss och sprungit ifrån oss och gråzonen på vad som ska regleras som GMO och inte blir bara större och större, säger Heléne Ström på Jordbruksverket.

Är dagens regelverk föråldrat?

– Ja det kan man absolut säga.

Forskarnas möjligheter att göra ändringar i växternas arvsmassa och få fram växtolja, bomull eller livsmedel som kan stå emot olika påfrestningar har länge delat EU och den politiska debatten.

Den svenska regeringen har t ex först efter åtta månader enats om en svensk linje när EU tar ställning till nya GMO.

Aktuellt just nu är bland annat ett förslag från EU-kommissionen där enskilda medlemsstater ska kunna säga nej till import av GMO som godkänts på EU-nivå.

Samtidigt har tekniken gått framåt. Det finns flera olika sätt att få fram produkter med samma egenskaper som GMO men utan att behöva tillföra nya gener till grödan.

Jan Eksvärd som är expert åt Lantbrukarnas Riksförbund tycker därför att debatten för eller emot GMO hamnat snett.

– Man håller på med en perifer fråga. Som vi ser det skulle man behöva att ha ett regelverk som inte utgår från tekniken utan utgår från vilka egenskaper som sorten eller växten eller maten faktiskt har, säger Eksvärd.

Ett nytt regelverk skulle göra att alla nya egenskaper som forskarna får fram granskas lika hårt oavsett teknik.

– Forskningen bromsas, de skickliga forskarna flyttar från Sverige, från Europa, så vi behöver ha ett regelverk som gör att de mindre företagen kan konkurrera med de stora giganterna, säger Jan Eksvärd.