Vilken väg ska Sverige ta i GMO-frågan?

4:47 min

Det kan vara växtolja, djurfoder eller livsmedel som förädlas för att stå emot olika påfrestningar. Regelverket kring genmodifierade organismer, GMO, är föråldrat menar expert på Jordbruksverket. EU- kommissionen har börjat lämna över en del av makten när det gäller GMO till de enskilda medlemsländerna. Reportage av Sven Börjesson.

Hör också samtal med Christofer Fjellner, moderat Eu-parlamentariker och Emma Nohrén, miljöpartistisk riksdagsledamot, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, och MP:s talesperson i GMO-frågor i riksdagen.