Nödfunktioner trasiga i skolhissar

Fyra av Region Gotlands hissar i skolor och museum har brister. Det handlar till stor del om att nödfunktionerna som telefon, larm och ljus inte fungerar tillfredsställande.

Enligt det företag som besiktigat hissarna hasr hissarna sådana brister att det har omedelbar betydelse för människors säkerhet och hälsa.