Kronoberg

Svårt för synskadade att använda sociala medier

1:23 min

Sociala medier exploderar i dag av bilder som personer lägger upp men det är ett stort problem för de som är synskadade.

Bilder som läggs upp utan förklaring gör att många synskadade går miste om information.

Laoko Sardar är synskadad och jobbar på Riksorganisationen Unga Synskadade i Växjö. I dag finns det bra teknik som hjälper honom att använda sociala medier, till exempel har han en talsyntes i mobiltelefonen som läser upp innehållet. Men det blir problem när folk lägger upp bilder utan beskrivning.

– Om det inte finns någon bildbeskrivning då förlorar vi synskadade den informationen, säger Laoko Sardar.

En ny undersökning från Synskadades Riksförbund visar att synskadade i lägre grad använder sig av internet än befolkningen i stort. Den visar också livskvalitén hos flera svarande påverkades negativt av att inte ta del av information på internet. Laoko Sardar säger att det är enkelt för den som laddar upp en bild att skriva en förklarande text.

– Det är upp till personen som laddar upp bilden om man vill lägga några sekunder extra för att även de som inte ser ska kunna ta del av bilden, säger han.