Kronoberg

Bättre behandling kan förhindra stroke

16 patienter i Kronoberg som har förmaksflimmer drabbas av stroke varje år på grund av underbehandling.

Det finns i dag effektiv strokeförebyggande behandling som kan förebygga två av tre strokefall, men en stor andel av patienterna i riskzonen står utan den idag.

Runt 4 000 personer i vårt län lever med folksjukdomen förmaksflimmer. Något som för många innebär en kraftigt ökad risk för att drabbas av stroke.

För att förhindra detta rekomenderar Socialstyrelsen en ökad användning av blodförtunnande läkemedel, men få landsting lever upp till rekomendationerna, bland annat Region Kronoberg som har ett begränsat urval behandlingar.