Svensk sympatiblockad mot Ryanair

Fackförbunden Seko och ST varslar om sympatiåtgärder mot Ryanair. Bakgrunden är att de danska flygfacken FPU och Serviceförbundet tidigare har varslat flygbolaget om konflikt.

Förbunden har under lång tid krävt att Ryanair ska teckna kollektivavtal för piloter och kabinpersonal. Kraven har avvisats av Ryanair.

Sympatiåtgärderna innebär en blockad mot alla arbetsuppgifter som utförs med Ryanairs flygplan som med anledning av den danska konflikten omdirigeras från Köpenhamn och Billund till svenska flygplatser. Arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om lastning och lossning av bagage.

"Det känns självklart att ställa upp för de danska facken i en angelägen konflikt" skriver Sekos avtalssekreterare Valle Karlsson i en kommentar.