Kultur

Regionteaterns hemsida kritiseras – kan förlora statsbidrag

1:29 min

Regionteatern Blekinge - Kronoberg kritiseras för att man inte har en hemsida som är anpassad för synskadade. Varje år får region Kronoberg pengar från statens kulturråd som ska gå till att få teatern hemsida tillgänglig för alla bland annat.

Mika Romanus är enhetschef på Kulturrådet. Hon förväntar sig att kulturinstitutionernas hemsidor ska vara tillgängliga för alla senast 2016. 

– Målsättningen är ju att webbplatser och e-tjänster ska vara tillgänglighetsanpassade till 2016. Och det hoppas vi ju ska vara uppfyllt, säger Mika Romanus.

Knappt 12 miljoner fick Regionteatern Blekinge- Kronoberg förra året av statens kulturråd, pengar teatern riskerar att bli av med om man inte uppfyller statens kulturråds krav på tillgänglighet för funktionshindrade senast 2016.

-Det här är målsättningar som staten har satt upp på det här området.

Nästa år måste alla kulturinrättningar i Sverige som museer, utställningar och bibliotek bland annat vara tillgängligt för att alla. Det handlar både om den fysiska miljön, men också hemsidor.

Susanna Laurin sär VD på Funka som jobbar med tillgänglighet på hemsidor för funktionshindrade bland annat. Hon är kritisk till Regionteatern Blekinge - Kronobergs hemsida.

-Det vi har sett är bland annat att det är en väldigt olycklig användning av färg, dels rött som bakgrundsfärg som är svårt för personer som har olika typer av synnedsättningar och även dyslexi.

Sen har man tagit bort något som kallas för tab focus som gör att de som till exempel inte kan styra hemsidan med rösten eller ögonen till exempel säger hon.

 - Det är ganska allvarliga fel och det är ganska grundläggande problem utifrån den här globala standarden, säger Susanna Laurin.