Socialtjänsten i Sandviken blir bättre

Socialtjänsten i Sandviken får nu godkänt av Inspektionen för vård och omsorg efter att man utfört förbättringar.Kritiken riktade sig till Socialtjänsten efter att inspektionen tidigare i år haft anmärkningar på brister i nämndens handläggningtid - som ska ske inom fjorton dagar efter att anmälningar inkommit.

Efter en uppföljning som nu gjorts så anser Inspektionen för vård och omsorg att Socialtjänsten i Sandviken åtgärdat bristerna.

P4 Gävleborg
nyheterna.gavleborg@sverigesradio.se