Svenska sympatiåtgärder mot Ryanair

Fackförbunden SEKO och ST varslar om sympatiåtgärder mot Ryanair. Detta eftersom flygbolaget saknar kollektivavtal både för kabinpersonal och piloter.

Danska fackförbundet FPU och Serviceförbundet har länge krävt att Ryanair ska teckna kollektivavtal för sina anställda, men kraven har avvisats av Ryanair. Därför har fackförbunden varslat om konflikt - tecknar inte flygbolaget ett kollektivavtal innan 18 juli kommer en blockad mot alla arbetsuppgifter som utförs med Ryanairs plan att införas.

– Konflikten innebär en uppenbar risk att Ryanair kommer att styra om sina plan till Sverige om flygbolaget väljer att inte teckna avtal, säger Valle Karlsson, avtalssekreterare på Seko.

De svenska sympatiåtgärderna innebär att blockaden kommer att införas även på svenska flygplatser om planen skulle landa på svensk mark. Arbetsuppgifterna handlar främst om lassning och lossning av bagage.  I dagsläget vet man inte Sverige skulle påverkas av det danska varslet - det beror helt på hur Ryanair ställer sig till de danska kraven, menar Valle Karlsson. 

Ryanair trafikerar Västerås flygplats men i dagsläget påverkas inte den svenska flygtrafiken.