Björnjakten stryps i Norrland

2:15 min

21 augusti startar björnjakten, och nu är det klart hur många björnar som får skjutas i björnlänen i norra Sverige. För andra året i rad minskar kvoten, och den mest drastiska minskningen står Norrbottens län för.

En försiktighetsåtgärd då det finns en osäkerhet kring björnstammens storlek säger Ulf Bergelin, chef för Naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen där.

– Vi vet ju inte exakt, det är ju det som är problemet i det här. Vi har en spillningsinventering från 2010 som sa att det fanns 760 björnar och sedan har man gjort beräkningar utifrån avskjutningar. Så vi gissar på en cirka 600 björnar men vi vill vänta. 2016 kommer det göras en ny spillningsinventering och då får vi bättre data. Fram till dess vill vi vara lite försiktiga, säger Ulf Bergelin.

Totalt kommer 224 björnar att få skjutas under licensjakten i de så kallade björnlänen, från Norrbotten i norr till Dalarna i söder. I fyra av de sex länen ligger kvoterna på samma nivå som i fjol, medan två län har minskat sin kvot, mest av allt Norrbotten, där jägarna får skjuta 35 björnar istället för 67 som i fjol.

Men trots att jakten genom zonindelning kommer koncentreras till de områden där björnproblematiken är störst för rennäringen så är Rune Stokke, ordförande i Udtja sameby i Jokkmokks kommun bekymrad.

– Nu hävdar man att det är 600 björnar i Norrbotten, men har ju en gammal spillningsinventering och jag hävdar ju i sten att jag tror det är betydligt fler björnar, kanske upp till 900 björnar. Så det är inte något bra beslut för rennäringen det här, säger Rune Stokke.

Är det problem med särskilda björnar så finns också möjligheten till skyddsjakt och de senaste åren har antalet björnar som skjuts vid skyddsjakt ökat i Norrbotten, vilket Rune Stokke menar är ett tecken på en fortsatt stor björnstam.

– Skulle det stämma att den minskat på de här fyra åren så skulle ju skyddsjakten också ha minskat. För den är ju väldigt kostsam både för samebyarna och Länsstyrelsen.

Men trots att Länsstyrelsen i Norrbotten inte helt säkert kan skatta björnstammens storlek i länet så väljer man försiktighetsprincipen säger Ulf Bergelin.

– Man ska komma ihåg att björnen är en strikt skyddad art enligt EU:s arthabitatdirektiv, vi får alltså inte äventyra den gynnsamma bevarandestatusen och därför måste vi vara lite försiktiga, säger han.