Umeå

Fågelarter försvinner från Holmön

1:27 min

Ornitologer slår larm - det pågår en dramatisk minskning av fåglar på Holmöarna.

Tobisgrisslan och svärtan är på fallrepet och det blir allt färre av landfåglarna storspov, buskskvätta och sånglärka på Holmöarna som betraktas som en skattkista för fågelskådare.

– På 90-talet var det fullt av Tobisgrisslor här ute men nu idag är det tomt i stort sett. Och om vi tittar uppe på Holmön så är det prekärt också. Det är ganska fattigt när det gäller antal arter och antal fåglar, säger ornitologen Björn Olsen.

Han och länsstyrelsen är överens om att det är minken som är boven i dramat. Minken kan upptäcka fåglar på långt avstånd och simma ut till öar. På Holmön ska minkar ha härjat och ätit upp ungar under flera års tid. Till slut slutar äldre fåglar att häcka där. Det här måste få ett slut menar Björn Olsen.

– Minken gör ju rent hus, därför är det så otroligt viktigt att vi får bort minken ifrån Holmön. Minken är ingen naturlig art utan det är en invasiv art som tar för sig så otroligt mycket och förstör fantastiskt mycket och har enorma ekologiska återverkningar.

Även landfåglar som storspov och sånglärka minskar kraftigt på öarna. Och här menar ornitologen att det är är de igenvuxna åkrarna som är orsaken.

– Jag anser att på ett ställe som Holmöarna där människan alltid har varit en del av landskapets utformning så  måste människan fortsätta att vara det annars förlorar vi de här arterna för gott här ute.