"Oönskade" organisationer kan förbjudas i Ryssland

2:01 min

Det ryska parlamentet har i dag antagit en lista på tolv utländska organisationer som förklaras för "oönskade" i Ryssland. Det är nu upp till riksåklagaren att besluta om organisationerna ska förbjudas. Personer som arbetar för "oönskade organisationer" riskerar upp till sex års fängelse.

– Ryssland utsätts just nu för exempellös påverkan utifrån i syfte att ändra politiken i landet, därför måste vi nu göra vad vi kan för att säkra den politiska stabiliten, sa talmannen Valentina Matvijenko, när federationsrådet, överhuset i det ryska parlamentet, i dag beslutade om listan.

Beslutet var enhälligt, inte en enda ledamot röstade emot och det speglar lite det intryck av belägrad fästning som präglar Ryssland i dag.

Bland organisationerna som nämndes finns "Open Society" som startats av den amerikanska miljardären George Soros och "Freedom House", organisationer som bägge arbetar för att sprida västerländsk demokrati. Två ukrainska organisationer blev också utpekade.

Enligt lagen kan organisationer som, enligt myndigheterna, undergräver Rysslands försvarsförmåga och konstitutionella grundvalar förklaras som "oönskade" och det ägnar sig alltså de tolv organisationerna åt, anser federationsrådet.

Det är bara en månad sedan som den här lagen antogs och redan nu ser den alltså ut att komma till användning. Det är ytterst den ryske riksåklagaren som har att bestämma om organisationerna är tillräckligt farliga för att förbjudas, helt utan domstolsbehandling vilket har väckt kritik.

Ryska medborgare som arbetar för sådana organisationer kan sedan hotas av som mest sex års fängelse.

Civilsamhället är under hårt tryck just nu i Ryssland, tidigare har det införts en annan lag som gör det möjligt att klassificera frivilligorganisationer som "utländska agenter" vilket gör det nästan omöjligt för dem att arbeta.

De styrande i Ryssland är paniskt rädda för att det kan uppkomma omfattande folkliga protester i landet som till exempel i Ukraina, därför såg också Moskva med oro på demonstrationerna nyligen i Armenien.