Lördag 11 juli 2015

Vägglav sätter färg på tillvaron

3:10 min

Om du ser en gyllene lav lysa upp barken på ett träd eller stäcka ut sig längs med ytan på en stenhäll, så är chansen stor att det är vägglav. Även på utsidan av hus eller andra byggnader kan den leva, eftersom det ofta finns näringsrikt damm som blåst dit från åkrar eller vägar.

Vägglaven är en vanlig lav i Sverige, framför allt i mellersta och södra delen av landet. Men den är inte ensam med sin lysande orange-gula färg och kan blandas ihop med till exempel orangelav om man inte vet vad som skiljer dem åt.

Karin Gyllenklev och biologen Karin Haulin hittade vägglav på Stora Karlsö.