Sörmlänningar gillar böcker

Sörmlänningar går något oftare på biblioteket än genomsnittsvensken och är relativt flitiga bokläsare. Det visar en undersökning av svenskarnas kulturvanor som Statens kulturråd har sammanställt.
59 procent av sörmlänningarna har någon gång under ett år varit på biblioteket. Undersökningen är gjord fyra år i rad under åren 1996-1999 Däremot är sörmlänningarnas intresse för biobesök, konserter och konstmuseer svalare än i landet i genomsnitt. Till exempel har bara drygt 30 procent av sörmlänningarna har varit på konstmuseum under det senaste året - medan 40 procent besökt andra museer. I storstadslänen är intresset för konstmuseer närmare 50 procent.