Ny ordförande för Roks

2:25 min

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige har fått en ny ordförande. Zozan Inci fortsätter sitt arbete med våldsutsatta kvinnor med att sätta Roks hjärtefrågor på agendan.

– Våld i hederns namn, pornografi, människohandel, surrogatmödraskap, barnäktenskap, fruimport…Det är några av våra hjärtefrågor.

Det är några av de frågor som Zozan Inci, ny ordförande för Roks, Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, vill lyfta.

Roks har omkring 120 medlemsjourer runt om i Sverige med uppdrag att ge stöd och skydd åt kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld, och åt kvinnor i lesbiska relationer.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) som varje år tar fram statistik kring mäns våld mot kvinnor gjordes 27 056 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år under 2013. I tre av fyra fall var den misstänkte bekant med kvinnan, och drygt 45 procent av misshandelsfallen skedde inomhus av en person kvinnan hade en nära relation med. Och enligt Brå är mörkertalen stora. I tidigare studier uppskattas att endast vart femte fall anmäls till polisen.

Zozan Inci har under sin tid på kvinnojourer träffat många kvinnor som har levt eller lever med män som slår dem, och hon menar att ett stort hinder för kvinnorna att bryta sig loss från en destruktiv relation är bostadsbristen.

– Många våldsutsatta kvinnor vänder tillbaka till våldet på grund av bostadsbrist. När hon är redo för ett liv utan våld får hon ingen lägenhet. Hon inser att hon inte kommer klara av det och väljer att gå tillbaka till mannen, säger hon.

Enligt Zozan Inci krävs det också stort mod för att våga bryta sig loss från en våldsam relation. Ofta är det den våldsutsatta som tvingas lämna sitt tidigare liv, måste söka ny bostad, bearbeta det som hänt eller kanske behöver skyddat boende, medan partnerns tillvaro kan fortsätta relativt oförändrat, berättar Zozan Inci och hon säger att en av de vanligaste frågorna hon fick av kvinnor hon mötte på kvinnojourerna var: Varför är det jag som ska lämna?

– Varför ska hon lämna när det är han som är förövare? Och om jag ska vara ärlig så kunde jag aldrig svara på det, säger hon.

Trots att det finns mycket kvar att göra ser Zozan Inci ljust på framtiden. Hon hoppas att hon kommer kunna påverka kvinnors situation till det bättre.

– Jag kommer ju tillsammans med mina styrelsesystrar se till att lyfta våra hjärtefrågor och ser till att de kommer upp på agendan så att kvinnor behandlas med samma rättigheter som män, säger Zozan Inci.