Öresundståg ska bli bättre - tack vare ny verkstadsdepå

1:25 min

Öresundståg har nu tröttnat på att DSB:s danska tågverkstad släpper iväg tåg med trasiga toaletter och dörrar som inte fungerar. Istället kommer det att byggas en helt ny verkstadsdepå i Hässleholm.

– Verkstaden i Helgoland utanför Köpenhamn är fullt utnyttjad och har inte den kapacitet som krävs, säger Mats Sjölin, avtalschef på Öresundståg.

– Därför har vi beslutat om den här anläggningen, som kommer att stå klar runt 2019. Det är en investering för framtiden.

Byggnationen, som är kostnadsberäknad till över en miljard kronor, kommer Region Skåne att stå för. Öresundståg ska sedan hyra anläggningen till självkostnadspris i 25 år.

– Region Skåne äger 40 procent av Öresundståg. Resterande 60 procent delas lika mellan Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Länstrafik, Västtrafik och Länstrafiken Kronoberg som alla äger 12 procent var.

Eftersom Region Skåne är storägaren har man också tagit på sig ansvaret och ägarskapet över anläggningen, säger Mats Sjölin.

Region Kronoberg sa ja till verkstadsdepån vid det senaste fullmäktemötet före sommaruppehållet.

Fördelarna beräknas bli stora.

Verkstaden kommer att ligga mitt i trafikområdet och man tjänar därför pengar på att slippa köra tågen till och från verkstaden i Danmark. Dessutom är lönerna 10 procent lägre i Sverige, konstaterar Region Kronoberg.