Skakig Kinabörs påverkar råvarupriser

1:31 min

De kinesiska börserna fortsätter rasa trots regeringens försök att bromsa utvecklingen. Samtidigt faller råvarupriserna ytterligare, vilket delvis kan kopplas till börsoron.

– Det tidigare fallet på råvarupriser som har ägt rum under en längre tid är kopplat till en inbromsning i tillväxten i Kina. Vad vi har sett den senaste veckan är kopplat delvis till börsfallet i Kina, som skapar oro. Det är också kopplat till oron i Grekland som också skapar oro. När det gäller oljepriset kan man också se en viss koppling till den, förvisso positiva, utvecklingen mellan Iran och exempelvis USA där man förhandlar om att Iran ska få exportera olja i större utsträckning, vilket skapar oro för att vi ska få ännu större överutbud av olja i världen, säger Claes Måhlén, chefsstrateg på Handelsbanken

Det har varit dramatiskt på de kinesiska börserna under de senaste veckorna. När Shanghaibörsen stängde i dag hade Composite-indexet fallit 6 procent. Tokyobörsen föll också även om inte fallet var fullt lika dramatiskt.

Samtidigt faller alltså råvarupriserna. Priset på aluminium och koppar ligger nära de lägsta nivåerna sedan finanskrisen. När det gäller priset på råvaror spelar Kina en viktig roll, säger Claes Måhlén:

– När det gäller råvarupriser är det främst investeringar i Kina som driver dem eftersom de är väldigt råvaruintensiva. Jag tror man ska vara försiktig med att koppla börser och investeringar i Kina men det skapar osäkerhet kring utvecklingen i Kina. Under den senaste tiden har utvecklingen varit svagare än förväntat. Det gäller både det som är kopplat till global konjunktur för Kinas del, men också vad gäller inhemsk efterfrågan.