کاهش استخدام در شرکت‌های همکار سویدنی

تعداد استخدام در شرکت‌های گروهی سویدنی در خارج از کشور کاهش یک درصدی داشته است. بیشترین کاهش استخدام کارمند در شرکت‌های سویدنی واقع در ایالات متحده امریکا و فنلند رخ داده است.

این کاهش در حالی است که برخلاف، بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تعداد شرکت‌های سویدنی با ۲۰۳ شرکت جدید افزایش داشته است. آمار دفتر بررسی رشد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۳ به تعداد ۲۸۳۱ شرکت شراکتی سویدنی در خارج از کشور وجود داشت.