احتمال فعالیت غیر قانونی شرکت یوبر

شرکت خدمات تکسی یوبر یک بار دیگر به مشکل رو به رو شده است. روش‌های پرداخت به اداره مالیات سوال برانگیزشده اند. امور کاری شرکت یوبر توسط پُلیس بررسی می‌شود.

خدمات یوبر پاپ بیشتر از هر چیز دیگر جنجال برانگیز است. این خدمات که از خزان سال گذشته راه‌اندازی شده است، برای موترهای شخصی امکان آن را می‌دهد که مسافر را انتقال بدهند و در برابر آن پول دریافت کنند.

از آن زمان تااکنون پُلیس گمانه‌زنی می‌کند که امور تکسی و مسافربری به طور سیاه و غیر قانونی در جریان است.

مسئوول شرکت یوبر به دفتر خبررسانی ت ت اظهار داشته که این وظیفه خود را آگاهی دادن و وصل کردن راننده و مسافر می‌داند، نه یک شرکت تکسی که در برابر قانون مسئولیت پرداخت مالیات دارد. راننده‌ها تکسی خود مسئوولیت حسابدهی و پرداخت مالیات را دارند. شرکت یوبر تلاش می‌کند که از قوانین مالیات به راننده‌ها آگاهی بدهد.