Bussresandet minskar på Gotland

I hela landet har bussresandet ökat med 21 om man tittar åtta år tillbaka. På Gotland har bussresandet däremot minskat med 19 procent.


På Gotland är det ungefär fem procent av bussarna som körs på förnybara drivmedel jämfört med 58 procent i hela landet. Gotland ligger därmed långt under riksnivån. Det visar statistik från lokaltrafikens miljö- och fordonsdatabas.

Riksdagens mål är att Sveriges fordonsflotta ska vara fossiloberoende år 2030.