Kritik mot bristande gatuunderhåll i Västerås

Västerås stads revisorer kritiserar hur gator och allmänna platser i staden sköts. De vill nu att politikerna i Tekniska nämnden ska ta fram en tydligare bild av vad bristande gatuunderhåll egentligen kostar.

Håller du med om kritiken? Har du kanske egna erfarenheter av potthål i Västerås? Berätta gärna i kommentarsfältet!

Västerås stads revisorer har gett företaget EY, som tidigare hette Ernst & Young, i uppdrag att göra en oberoende granskning av om det finns en plan för skötsel och underhåll.

Kostnaden för ett eftersatt gatuunderhåll i Västerås har tidigare beräknats till 400 miljoner kronor.

EY konstaterar är att det saknas en tydlig presentation av vilka konsekvenser det får.

Revisorerna ger nu politikerna i Tekniska nämnden i Västerås en rekommendation att ta fram en tydligare bild av vad det bristande gatuunderhållet kostar.

De vill också att underhållet dokumenteras så att det går att följa vad som har gjorts.