Växande kö för hjälp med ätstörningar

1:33 min

Ätstörningar är ett växande problem, och alltfler söker hjälp på ätstörningsenheten i Blekinge. Sedan årsskiftet har det bildats en kö på ett tiotal patienter, och terapeuten Jeanette Alzheimer Persson har märkt av det ökade trycket.

– Fler söker nu än tidigare. Och de vi hjälper är ibland sämre när de kommer, säger hon.

Ätstörningar kan vara allt från anorexi till bulimi eller hetsätning. Det är framför allt unga mellan 16 och 30 år som söker, och terapeuten Linnea Svensson tror bland annat att den ökade användningen av smartphones har bidragit till en utseendehets där unga triggar varandra till en snedvriden kroppsuppfattning.

– Nuförtiden sitter de flesta med sina telefoner hela tiden. Det blir svårt att sortera mellan sina egna tankar och den sociala världen, säger hon.

Ätstörningsenheten kan ge terapi men också sjukgymnastik, massage och akupunktur. Och i sommar har det bildats en matstödsgrupp där patienterna får hjälp med att äta tillsammans. För det är något av det svåraste när man har en ätstörning, säger 23-åriga Anna som vi valt att kalla henne eftersom hon vill vara anonym.

– Det betyder jättemycket för mej. Efter en månad så ser jag att det ger mig ett nytt öga för vad en normal måltid är, säger hon.

Anna har fått hjälp, men flera unga med ätstörningar som söker vård får inte det, eftersom okunskapen om ätstörningar fortfarande är stor, säger Linnea Svensson.

– Ätstörning är fortfarande ett område som många inte är så pålästa inom, säger hon.