Jakt

Naturvårdsverket utreder ökad skyddsjakt på varg

Regeringen vill veta om skyddsjakten på varg kan utökas. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag att utreda i vilken utsträckning skyddsjakt kan användas för fler vargar i flocken än den individ som angripit tamdjur.

Myndigheten ska också utreda möjligheten att skjuta varg som kommer nära tamdjur.

Regeringen beslutade om utredningen den 25 juni, en vecka efter att EU-kommissionen återigen varnat Sverige för att licensjakt på varg inte är tillåtet enligt EU:s art- och habitatdirektiv, skriver tidningen Jakt & Jägare.

Naturvårdsverkets utredning ska redovisas till regeringen senast den 30 september.