Förändrad tarmflora kan orsaka blodförgiftning hos brännskadade

1:31 min

Brännskadade kan bli blodförgiftade av sin egen tarmflora som förändrats av själva brännskadan.

Svåra brännskador orsakar i många fall livshotande blodförgiftningar. Och det beror på att brännskadan leder till fler potentiellt farliga bakterier i tarmfloran, bakterier som sedan kan ta sig ut i blodet genom ett försvagat tarmsystem, enligt en amerikansk studie som publiceras i tidsskriften PLOS ONE idag. Det rapporterar Vetenskapsradion.

Lars Engstrand, professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet, menar att studien är viktig eftersom den tyder på att tarmfloran påverkar svårt skadade i större utsträckning än vad vi tidigare känt till:

- Det som är intressant här är ju att tarmfloran har en potentiell roll när det gäller att ställa till med skada hos de här patientgrupperna.

Lars Engstrand, forskar kring tarmflora vid Karolinska institutet i Stockholm. Han menar att den amerikanska studien för första gången visat att de förändringar man tidigare observerat i tarmfloran hos sjuka, där skadliga bakterier som E. Coli, växer sig starkare, faktiskt verkar kunna vara en orsak till att många brännskadade drabbas av dödliga blodförgiftningar.

Detta beror på att kroppen vid en brännskada utsätts för så stor stress att tarmarna lättare läcker och bakterierna kan komma ut i blodbanan. Forskarna bakom studien föreslår att en åtgärd kan vara att återställa bakteriefloran för att förhindra detta.

- Om man på något sånt sätt kan få en normalisering av floran så minskar man ju risken för att de här så att säga mer ilskna bakterierna kommer ut och ger upphov till blodförgiftning.

Den amerikanska studien är liten, med avföringsprover från endast fyra brännskadepatienter, men till hösten planeras en större liknande studie vid Karolinska institutet och Akademiska sjukhuset i Uppsala - där man vill undersöka om det finns möjlighet att återställa tarmfloran hos svårt brännskadade efter att den akuta sjukperioden är över.

- Så kan man ge tillbaka ge tillbaka den friska floran och undvika diarréer och andra problem, säger Lars Engstrand, professor i klinisk mikrobiologi vid Karolinska institutet.