Den svenska insatsen i Afghanistan utvärderas

5:00 min

Den svenska insatsen i Afghanistan ska utvärderas, det är både de militära och diplomatiska verksamheterna som ska utredas.  Insatsen, som pågick under 12 år mellan 2002 och 2014, fick kritik bland annat för att vara kostsam, utdragen och stå för nära NATO. Samtal med Torbjörn Pettersson, tidigare ordförande för Svenska Afghanistankommittén och senare också ambassadör i Afghanistan.

Sverige ska utvärdera sin tretton år långa insats i Afghanistan. Det skriver utrikesminister Margot Wallström, försvarsminister Peter Hultqvist och biståndsminister Isabella Lövin på DN Debatt.

En utredning tillsätts i dag som ska dra lärdomar till det fortsatta arbetet i Afghanistan och i framtida insatser i andra länder

– Jag tycker det är väldigt välkommet och väldigt bra initiativ, säger Torbjörn Pettersson tidigare ordförande i den Svenska Afghanistankommittén och tidigare ambassadör i Afghanistan.

Utredningen ska titta på resultaten som har uppnåtts och om den svenska insatsen nått de mål som satts upp.

Närmare tio miljarder kronor har den svenska insatsen kostat och under en tolvårsperiod har omkring 9 000 svenskar tjänstgjort i Afghanistan. Enligt Torbjörn Pettersson har Sveriges insats gjort skillnad.

– Jag tycker vi har åstadkommit mycket. Dels så bidrog vi till stabilitet i Norra Afghansitan rent säkerhetspolitiskt. Men det är också massor av afghaner som i dag får bättre förlossningsvård och många fler flickor och pojkar får gå i skolan, säger Torbjörn Pettersson.

Eftersom insatsen berört så många både här i Sverige men också i Afghansitan är det viktigt att utvärdera insatsen. Torbjörn Pettersson välkomnar att utvärdera Sveriges fokus som tidigt riktade in sig på att vara militärt.

– I och med att vi gjorde en väldigt stor militär insats inom säkerhetspolitiken blev det också ett väldigt stort fokus på det militära om vad som är problemet istället för att mer individuellt fokusera på vad det är som krävs för att afghanska pojkar och flickor ska få mer säkerhet i sina liv.

Afghanistan är en av de största mottagarna av svenskt bistånd och Sverige har lovat 8,5 miljarder kronor inom perioden 2015-2024 och Afghanistan är fortfarande ett väldigt fattigt land med fortsatta problem.

– Det finns väldigt stora utmaningar. Situationen är ungefär samma i Afghansitan som de senaste fyra åren. Regeringen har väldigt svårt att ha kontroll över landet och det är lätt för olika terrororganisationer att spoliera det arbete man försöker göra. Afghanistan kommer behöva internationellt bistånd under mycket lång tid framöver, säger Torbjörn Pettersson.