Slutet för rådjuret på E45:an vid Alafors

2:38 min

I två veckors tid har ett rådjur befunnit sig på fel sida om viltstängslet vid E45:an i höjd med Alafors. När viltpolisen Anders Blomgren gästade P4 Göteborg kom en sista uppdatering om rådjuret.

Gång på gång har trafikredaktionen brutit in i P4 Göteborgs sändningar med varningar för ett rådjur som betat vid sidan av E45:an i höjd med Alafors.

Till slut bjöds Anders Blomgren, länsansvarig polis på Nationella viltolycksrådet, till P4 Göteborgs morgonprogram.

- Den värsta perioden för viltolyckor är egentligen på våren, säger han. Då stöter djuren bort sina fjolårsungar. Sen kommer brunstperioden på hösten, som dessutom sammanfaller med att det blir mörkt.

Anders Blomgren menar att vägsäkerheten är ett delat ansvar. Polisen måste informera om ett djur hamnat fel, och väghållaren måste se till att hålla vägen stängslad. Dessutom har bilisterna själva ett stort ansvar. Ett viltstängsel är ingen garanti för att det inte finns vilt på vägen.

- Vid varje påfart finns ett hål, och där kan vilt ta sig ut på vägen. Ett rådjur utgör dock ingen större fara för bilister. Där är älg och vildsvin värre, säger Anders Blomgren.

Därefter bryts sändningen av ett trafikmeddelande.

Ett samtal har kommit in om att rådjuret vid Alafors nu ligger påkört vid sidan av E45:an.

Efter denna chockerande vändning återkommer Anders Blomgren med några förhållningsregler i trafiken:

1. Om man kör på ett djur måste man underrätta polisen, så att de kan få ut någon som tar hand om djuret.

2. Innan man lämnar platsen måste man därför märka ut var olyckan skedde.

3. Rådjur och uppåt har man anmälningsskyldighet på. Den gäller dock inte för harar, rävar och andra mindre djur.

4. Tänk på hastigheten, framför allt i gryning och skymning när djuren är som mest aktiva.

5. Titta brett, och försök skanna av vägkanterna. Är det högt gräs eller något annat som skymmer - anpassa hastigheten efter det.